דף הרשמה

המרכז שלנו אינטימי, עד 100 אורחים. במידה ויהיו הנחיות חדשות לגבי הקורונה האירוע ידחה ותישלח הודעה.